Jak se zapojit                                         Politiky zajímají naše hlasy při volbách. Dejme najevo těm, kteří podporují fúzi, že tím přicházejí o naše hlasy, a tím i o svůj podíl na moci po volbách

Názor můžete vyjádřit podporou na facebooku, či napsáním emailu (co napsat a komu se dozvíte, kliknete-li na "Poslat emiail") zastupitelům města Plzně a představitelům stran, za něž kandidovali. Klikněte na jednu z výše uvedených možností!

Každý ztracený hlas má pro politiky cenu zlata!t...