Zastavme prodej Plzeňské teplárenské a zdražování tepla

 

Nechceme zdražování tepla

Město Plzeň může po fúzi mluvit do cen tepla do roku 2021. Poté může EPH zdražovat až o 4 % každý rok. V současné době máme jednu z nejnižších cen tepla. Chceme to zachovat i nadále?

Strategické podniky patří městu

Holding EPH jde do fúze, aby vydělal. To potvrzují i představitelé města Plzně. S dodatkem, že to přeci není trestné. Je to ale to, co chceme? Chceme aby na občanech Plzně vydělával soukromý subjekt?

Proč opakovat chyby minulosti?

Od doby, kdy byla vodárna v 90. letech privatizována, se voda v Plzni stále jen zdražovala! Od roku 2016, kdy byla vodárna převedena zpět na město Plzeň, se jíž voda nezdražuje!

Zpětné vykoupení vodárny stálo město více než 700 mil Kč. Kolik bude za pár let zdražování tepla stát město případné zpětné odkoupení Teplárny? Bude-li vůbec možné.

Proč je součástí fúze Spalovna ZEVO v Chotíkově?

V současné době je hodnota spalovny nízká. S plánovaným zvýšením poplatků za skládkování její hodnota poroste. Proč ji nyní prodávat pod cenou

EPH

Energetický a průmyslový hodilng Daniela Křetínského. Chce fúzovat s Plzeňskou teplárenskou a rozhodovat o jejím chodu.

Fúze

Sloučení dvou obchodních společností za účelem vzniku jedné nové společnosti. V tomto případě PT s PE za vzniku "nové PT"

Plzeňská teplárenská (PT)

Podnik vlastněný stoprocentně městem, který dodává teplo do většiny Plzně a zároveň vlastní spalovnu ZEVO v Chotíkově a společnost Čistá Plzeň. .

Plzeňská energetika (PE)

Dceřinná společnost EPH, které patří teplárna v areálu Škoda, a která vytápí část Skvrňan a Borských polí.

Fúzi podporují tyto strany napříč koalicí i opozicí : ANO, ODS, část ČSSD, TOP 09, část Občanů patriotů

Žádná z politických stran neměla prodej části Plzeňské teplárenské ve svém volebním programu. 
Zástupci těchto stran v zastupitelstvu pro fúzi hlasují i přes odpor mnoha svých členů

Jsme občané města Plzně, kterým není lhostejné, co se děje kolem nás. Chceme, aby se široká veřejnost dověděla o plánované fúzi a o důsledcích, které z toho pro Plzeň vyplývají. Chceme motivovat širokou veřejnost, aby dala našim voleným zástupcům najevo, že jí není lhostejné, jak o této věci rozhodují, a že zde nejde pouze o otázku technickou a ekonomickou, ale i o otázku strategickou: je teplo komoditou, kterou má mít pod kontrolou město, nebo soukromý investor? 

Napište nám své nápady a podněty