Proč ne?

Strategické podniky patří městu

O cenách MHD, vody, komunálního odpadu i tepla v Plzni mají rozhodovat občané prostřednictvím svých volených zástupců. Dovolit, aby provoz a cenu těchto strategických služeb určoval soukromý vlastník znamená vydat se mu na pospas. Soukromý vlastník chce totiž na rozdíl od města vždy pouze vydělat.


Město je nejlepší strategický partner

Zastánci fúze tvrdí, že město potřebuje silného strategického partnera kvůli nejisté budoucnosti na energetickém trhu. Je ale finanční skupina opravdu tím správným partnerem pro budoucnost? Podívejme se na osud OKD, Škodovku a mnohé další původně státní podniky, které skončily v soukromých rukách. Finančníci přicházejí a odcházejí, ale města zůstávají. 


Město má vyjednanou slabou pozici

Nastavení rozhodovacích pravomocí je pro město Plzeň při 65 % podílu ve společnosti méně příznivé, než jaké by pro město vyplývalo přímo ze zákona.

Prakticky všechny případy, kdy má rozhodovat valná hromada společnosti, vyžadují dle návrhu ke schválení kvalifikovanou ¾ většinu, což znamená, že k jejich rozhodnutí městu nebude stačit jeho podíl ve výši 65 %. K rozhodnutím ve valné hromadě bude tedy nutná shoda obou akcionářů. Navíc jsou případy, kdy je druhý akcionář zavázán hlasovat pro přijetí usnesení (např. pro zvýšení ceny tepla, pokud se bude jednat o zvýšení, které bude vyhovovat všem aplikovatelným právním předpisům..).

EPH Daniela Křetínského získá za 35% podílu zásadní rozhodovací vliv (zvyšování cen tepla, rozdělení zisku atd). Je toto opravdu pro město a jeho občany výhodné?

Plzeňská teplárenská prosperuje

Proč se dělit o prosperující podnik a zisky z něho se soukromým vlastníkem? Modernizaci kotlů a odsíření zvládne firma i nyní. Při současných nízkých úrocích je úvěr na modernizaci pro město výhodný a cizí kapitál není nutný. Náklady na modernizaci mohou sice krátkodobě snížit příjem města z dividendy, ale zároveň zvýší hodnotu společnosti (PT), která patří patří městu a slouží jeho občanům.